AboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAbout

(EN) Verdensrommet is an artist-powered mutual support network by/for immigrant artists based in Norway. We stand for fair immigration policies, better living and working conditions, and encourage new imaginations for the future of artists' work.

(NO) Verdensrommet er et kunstdrevet og gjensidig støttenettverk av/for utenlandske kunstnere basert i Norge. Vi arbeider for en rettferdig immigrasjonspolitikk, bedre leve- og arbeidsforhold for kunstnere, og oppmuntrer til å tenke nytt rundt fremtidig kunstnerisk arbeid.

NewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNewsNews